Ihmissuhteet, ystävyys, parisuhteet ja lapsuuden kiintymysmallit

Kirjoitin ystävyyden kokemuksistani ystävänpäivänä some-kanavillani ja en osannut kuvitella, että kirjoitukseni kosketti niin monia ja sain paljon kysymyksiä aiheesta. Kirjoitan nyt lisää ajatuksiani ja kokemuksiani suhteiden eheyttämisestä ja mitä itse olen oppinut omalla polullani.

Ensimmäisenä haluan muistuttaa meitä kaikki siitä, että vastuu kaikista ihmissuhteista on sinulla itsellä, sinä olet luonut jokaisen suhteen, osallistumalla tai alistumalla johonkin dynamiikkaan ja rakenteeseen mikä siinä suhteessa vallitsee. Sanon tämän siksi, että meidän täytyy ymmärtää aikuisina ihmisinä, että kasvaminen ja kehittyminen tapahtuu omasta halusta, vapaasta tahdosta, tulemalla tietoisiksi ihmisiksi, tulemalla tietoisiksi meidän omista ohjaavista rakenteista. Ihmissuhteissa ei siis ole oikein tai väärin toimivia osapuolia. Suhteessa on kaksi aikuista ihmistä, jotka ovat tiedostaen tai tiedostamatta yhdessä luoneet suhteeseen joko epätasapainoisen tai tasapainoisen toimintamallin ja rakenteen. 

Uhriutuminen ei ole ratkaisu muuttaa omia toimintamalleja, missään elämän osa-alueella, ja varsinkaan ihmissuhteissa. Aikuisena ihmisenä sinulla on aina vastuu itse luomastasi elämästäsi, ihmissuhteista, kuinka itseäsi ja elämääsi kohtelet. Ainut mitä voimme muuttaa on itseämme, tarkastelemalla omaa toimintaa ja muuttamalla sitä, rakenne muuttuu ja antaa toisille mahdollisuuden uuteen rakenteeseen. Aikuisina ihmisinä meillä on oltava rohkeutta pysähtyä ja tarkastella itseämme. Syy ei ole koskaan kenessäkään muussa ihmisessä tai ulkopuolisessa tekijässä, kaikki luomasi ohjautuu sinun sisäisen rakenteen kautta ulospäin. Katsotaan siis peiliin aina, kun kohtaamme hankaluutta elämässä. 

Kenelläkään muulla kuin sinulla ja ihmissuhteen toisella osapuolella, ei ole vastauksia teidän suhteeseen ja sen rakenteisiin. Aikuisina ihmisinä teillä on vastuu tulla tietoiseksi, jos omilla toimintatavoilla satutatte itseänne tai toista ihmistä. Aikuisella ihmisellä on vastuu pyrkiä aina kuulemaan omia tarpeita, ilmaisemaan niitä rakkaudellisesti ja myös vastuu vastaanottaa ja kuulla toisen ihmisen tarpeita. Iso suositus tutustua väkivallattomaan viestintään, joka antaa käytännön taitoja rauhalliseen ja sopusointuiseen rakentavaan kommunikointiin kaikissa ihmissuhteissa. 

( Kirja suositus: Rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus)

Varhaislapsuuden kiintymysmalli aikuisuudessa

Henkilökohtaisesti omien ystävyyssuhteiden ja parisuhteiden mallit olen hyvin syvästi käynyt elämässäni läpi ja tarkastellut niitä ja omaa käyttäytymistäni niissä. Opiskellessani AMK ssa varhaislapsuuden kiintymysmalleja, oivalsin paljon enemmän taas itsestäni ja suhteistani muihin ihmisiin. Varhaislapsuudessani kiintymyssuhteeni on ollut välttelevä kiintymysuhde. (Suomessa yleisin) Nämä lapsuuden kiintymyssuhdemallit siis muokkaa lapsuudessa koko maailman kokemista ja aikuisuudessa ohjaa monesti kaikkia suhteita. Ymmärsin, että omalla kohdallani välttelevä kiintymyssuhde malli oli minulle menneisyydessä ollut normaalia ja hain sitä kaikissa suhteissa. Ohjauduin niin sanotusti haavastani, tunnetraumasta, vinoumasta käsin ja loin aina uudelleen minulle normaaleiksi tulleita epätasapainoisia suhteita. Itsetutkiskelun ja terapian, tunne terapian ja kovan ymmärtämisen halun tuloksena olen muuttanut omat rakenteet terveiksi ja tasapainoisiksi. 

Lapsuudessa muodostunut kiintymysmalli vaikuttaa siihen, miten aikuisena reagoimme läheisissä ihmissuhteissa kuten parisuhteissa ja millaisiin suhteisiin ylipäätään hakeudumme. Kiintymyssuhdemalli ei kuitenkaan ole pysyvä ja erilaiset kokemukset nuoruuden ja aikuisuuden ihmissuhteissa muokkaavat sitä. Joten aikuisuudessa varsinkin meillä on jo työkaluja ja tietoisuutta tarkastella neutraalisti sitä mitä luomme ja vastuu itsellämme muuttaa niitä rakenteita. Jos on kyse ihmissuhteiden rakenteiden muuttamisesta on se tapahduttava ihmisyydessä ja ihmissuhteessa. Rakennetta voi työstää toisen tiedostavan turvallisen aikuisen kanssa, sitoutuneessa suhteessa, usein helpoin tapa on muodostaa suhde terapeuttiin ja sitä kautta saat kirkkaan peilin omien rakenteiden tarkasteluun. Parisuhteessa rakenteiden tarkastelu toimii, jos kummatkin osapuolet valitsevat tietoisesti tutustua omiin rakenteisiin ja lapsuuden kiintymysuhdemalleihin ja ottavat vastuun omista haavoistaan ja pystyvät väkivallattomaan ja rakentavaan kommunikaatioon. Yksin on mielestäni mahdotonta täysin käsitellä ihmissuhteita, koska se vaatii aina sitoutuneen suhteen ihmiseen. Monesti yksin voikin olla hyvin eheä olo ja ahdistuneisuus ja vinoumat esiintyy vain ihmisten kanssa kommunikaatiossa, suhteiden muodostamisessa ja/tai sitoutumattomuutena. Mielestäni erakoituminen ja täysin yksin eläminen on monesti oire opitusta epätasapainoisesta kiintymys mallista, tasapainoinen suhde ihmisiin ei tunnu turvalliselta ja mukavalta, siksi ihmissuhteita alkaa välttämään. 

Eheytyminen

Jos sinulla on turvallinen ihmissuhde missä voit avoimesti puhua ja tulet kuulluksi, niin kannattaa tutustua yhdessä väkivallattoman kommunikoinnin periaatteisiin ja keskustella omista varhaislapsuuden kiintymyssuhde malleista. Voitte oppia todella paljon itsestänne ja suhteestanne uutta.

Tänä päivänä itse hakeudun tasapainoisesta tilasta niiden ihmisten läheisyyteen, jotka ovat myös löytäneet itsessään eheyttä ja tasapainoa. Kykyä vastaanottaa rakkautta, ilmaista tunteita, ilmaista tarpeita ja kunnioittaa täten myös jokaisen muun ihmisen rakkaudellisia rajoja. Suhteet, jotka rakentuvat haluun ymmärtää toista ja itseä voivat ravita kumpaakin osa-puolta kasvamaan elämässä ja ihmisenä.

Kaikki yllä kirjoittamani on minun ymmärrykseni tulosta, tulkintaani ja kokemustani elämäni varrelta peilaten ihmissuhteitani. Näin tällä hetkellä koen ja kirjoitan. Kaikki on muuttuvassa ja kehittyvässä tilassa, joten hetken kuluttua kaikki voi muuntua uudella tavalla ja opin taas jotain lisää ihmisyydestä ja ihmisuhteista.

Rakkaus on ikuista, ajatonta ja sanatonta, mutta koen, että ihmisenä meidän on hyvä tarkastella ihmissuhteita hyvin maanläheisesti ihmiskehossa, ihmiskokemuksessa ja tunteilleni läsnäollen. Henkisyys voi olla ja henkimaailma onkin tukena aina meidän ihmisen matkalla, mutta ihmisyyden ja ihmissuhteisiin liittyvät asiat on mielestäni hyvä käsitellä ihmisten kanssa. 

Kauniita hetkiä itsellesi läsnäollen ja tutkiskellen lempeästi omaa kokonaisuuttasi ihmisenä.

Rakkaudella, Sini-Maria

Initiaatio hakemus

Initiaatio

Jos kuulet kutsun työskennellä kanssani, jatka lukemista. Voimakas ja elämää muuttava 1:1-mentorointi matka, intohimoiselle, heränneelle naiselle, joka haluaa purkaa kaikki estot ja rajoitteet itsestään ja aloittaa todellisen elämän, ymmärtäen, että hän on elämänsä luoja ja täydellinen Jumalainen nainen.

Tämä ohjelma on tarkoitettu naiselle, joka haluaa kulkea sielunsa täyttä runsauden polkua. Löytää moninaiset lahjansa ja kykynsä luoda räiskyvää, runsasta, intohimoista ja syvää yhteyttä elämäänsä.

​1:1 mentorointi + yhteinen sisäinen työ mihin keskitymme, on hyvin voimakasta työtä, joten työskentelen vain enintään 6 asiakkaan kanssa kerrallaan. Valitsen Inititaatio ohjelmaan naiset heidän syvän halun ja palon mukaan.

Joten ota aikasi ja kerro minulle miksi juuri sinulla on suuri palo ja intohimo saada työskennellä kanssani. Avaa sydämesi salaisuudet ja kerro mihin se haluaa sinun suuntaavan!
Muutoksesi ja voimaantumisesi alkaa nyt!

TÄSTÄ HAKEMUKSEEN!

Photo 22-10-2018, 17.16.25